SCHNORR TANJIRASTE OPRUGE

Tanjiraste opruge mogu da istrpe opterećenja duž ose i pri statičnom i dinamičnom opterećenju.

Posebna karakteristika:” Najveće opterećenje na najmanjoj površini”

Od januara 2017 poznati DIN standardi za tanjiraste opruge („DIN 2092-Kalkulacija tanjirastih opruga” i „DIN 2093- Zahtevi kvaliteta, Dimenzije”) su povučeni.

Ovi striktno Nemački standardi su inkorporirani u Evropske standarde sa ciljem osiguranja dostupnosti izuzetno visokog kvaliteta tanjirastih opruga za tržište celog sveta.

Tanjiraste opruge podržavaju mnoge dinamičke procese na vešt, siguran i efikasan način – često pod ekstremnim uslovima sile i opterećenja.

Proizvodni program (engleski jezik, PDF 1.7Mb)

 

Više informacija na SCHNORR sajtu:
http://www.schnorr.de/en/germany