MAŠINE ZA RAVNANJE CEVI 

Mašina za ravnanje cevi bez oštrih ostataka

  • Precizno manuelno doziranje (koraci od 0,1mm)
  • Brzo podešavane noža, nije potrebna demontaža
  • Lagana i kompaktna
  • Postolje se može ukloniti
  • Moguće je i obaranje spoljne ivice na 30° and 45°, uz opcioni nosač noža
  • Ravnanje i obaranje ivice u jednoj operaciji